• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Науково-методична робота

/Files/images/citata1.jpg

Методична робота – це систематична, цілеспрямована, колективна й індивідуальна діяльність педагогів з підвищення наукового і загальнокультурного рівня, вдосконалення психолого-педагогічної підготовки і професійної майстерності.

Мета - підвищення якості навчально-виховного процесу, що відповідає завданням підготовки компетентного випускника, шляхом удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників.

Завдання методичної роботи загальноосвітнього закладу:

● оновлення навчально-виховного процесу шляхом активного впровадження освітніх інноваційних технологій та поглиблення науково-методичної роботи;

● вдосконалення роботи методичних об’єднань на основі впровадження сучасних педагогічних технологій, використання досягнень психолого-педагогічної науки, ефективного педагогічного досвіду;

● розвиток професійної компетентності вчителя;

● сприяння виробленню у вчителів умінь і навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації і вдосконалення педагогічної майстерності;

● розвиток творчих здібностей педагогів;

● стимулювання ініціативи і творчості членів педагогічного колективу та активізація науково-дослідницької та пошукової діяльності;

● розвиток умінь аналізувати якість навчальних досягнень учнів, рівень їхньої самостійності, вихованості;

● створення колективу однодумців;

● розвиток світогляду, професійних і морально-особистісних рис членів педагогічного колективу шляхом самоосвіти та самовдосконалення.

/Files/images/Форми роботи 2.jpg

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ШКІЛЬНИЙ ПРЕДМЕТНИЙ ТИЖДЕНЬ

1. Загальні положення

1.1. Шкільні предметні тижні проводяться щорічно з метою підвищення професійної компетенції вчителів у рамках плану методичної та науково-методичної роботи, а також для розвитку пізнавальної та творчої активності учнів.

1.2. Завдання предметного тижня:

• вдосконалення професійної майстерності вчителів через підготовку, організацію та проведення відкритих уроків і позакласних заходів;

• залучення учнів до самостійної творчої діяльності, підвищення їх інтересу до дисциплін, які вивчаються;

• виявлення школярів, які мають творчі здібності, прагнуть до поглибленого вивчення певної навчальної дисципліни або освітньої галузі.

2. Організація і порядок проведення предметного тижня

2.1. Предметний тиждень проводиться відповідно до плану роботи навчального закладу.

2.2. План підготовки та проведення предметного тижня затверджується директором ЗНЗ не пізніше, ніж за два тижні до початку його проведення.

2.3. Організатором предметного тижня є вчитель інформатики. Учнівське самоврядування навчального закладу організовує заходи з підготовки предметного тижня.

2.4. Учасниками предметного тижня є:

• учні загальноосвітнього навчального закладу, які вивчають предмет або освітню галузь, за якою проводиться предметний тиждень.

2.5. У рамках предметного тижня можуть проводитися:

• предметні олімпіади;

• нетрадиційні уроки з предмета;

• позакласні заходи;

• загальношкільні заходи.

2.6. Проведення предметного тижня має супроводжуватися різноманітною наочною інформацією, яка розташовується в різних приміщеннях ЗНЗ.

2.7. За підсумками предметного тижня можуть бути визначені учасники предметної олімпіади, конкурсів.

2.8. За підсумками предметного тижня найбільш активні учасники нагороджуються пам'ятними призами, грамотами.

2.9. Після закінчення предметного тижня на засіданні методичного об’єднання проводиться аналіз заходів, організованих упродовж предметного тижня.

2.10. За підсумками предметного тижня заступнику директора з науково-методичної роботи здаються плани відкритих заходів, методичні матеріали заходів.

ПРЕДМЕТНИЙ ТИЖДЕНЬ

Мета

• поглиблення і розширення знань, отриманих на уроках;

• підвищення інтересу учнів до предмету;

• формування пізнавальної активності розширення кругозору учнів;

• формування креативних комунікативних умінь;

• розвиток особистісних якостей та інтелектуальних здібностей учнів;

• систематизація методичних прийомів і форм організації урочної та позаурочної діяльності учнів, які забезпечують підвищення мотивації та пізнавального інтересу учнів, сприяють розкриттю внутрішнього потенціалу учнів.

Завдання

1. Створення максимально сприятливих умов для здобуття якісної освіти кожним учнем залежно від його індивідуальних здібностей, нахилів, культурно-освітніх потреб.

2. Підвищення інтересу учнів до навчальної діяльності, до пізнання дійсності та самих себе, а також вихованню самодисципліни та самоорганізації.

3. Оцінка впливу предметного тижня на розвиток інтересу учнів до предмета.

4. Допомога вчителям та учням у розкритті творчого потенціалу, організаторських здібностей.

5. Створення святкової творчої атмосфери.

Методичні рекомендації

Одним зі шляхів підвищення інтересу до вивчення шкільного курсу є добре організована позакласна робота. Ігри, свята, вікторини, тренінги, рольові ігри, змагання розвивають у школярів логічне мислення, увагу, пам'ять, виразність мовлення. Все це робить шкільне життя дітей більш цікавим, таким, що запам'ятовується, розширює кругозір і словниковий запас, зближує вчителя і учня, а також сприяє зростанню професійних умінь вчителів, даючи їм можливість виявити себе організатором заходу або розробником завдань. При підготовці заходів і розробці творчих завдань обов'язково враховуються вікові особливості учнів, кожний захід спрямовано на реалізацію поставленої мети.

/Files/images/razdelitel5.gif/Files/images/razdelitel5.gif

Графік

проведення предметних тижнів у 2018- 2019 навчальному році

Дата проведення

Назва тижня

03-07 вересня

Тиждень фізкультури і спорту

17- 23 вересня

Тиждень основ здоров'я

01 - 05 жовтня

Тиждень мистецьких наук

15 – 19 жовтня

Тиждень світової літератури

05- 09 листопада

Тиждень правознавства

19-23 листопада

Тиждень історії

03 - 07 грудня

Тиждень психології

17 - 21 грудня

Тиждень французької мови

21 - 25 січня

Тиждень інформатики

04-08 лютого

Тиждень географії

18-22 лютого

Тиждень української мови та літератури

11-15 березня

Тиждень англійської мови

17-21 березня

Тиждень хімії та біології

01-05 квітня

Тиждень фізики

15-19 квітня

Тиждень математики

Кiлькiсть переглядiв: 410

Коментарi